วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

10 กุมภาพันธ์ 2553
....เก็บนืทรรศการในห้องอบรมคอมพิวเตอร์ หาสถารที่ฝึกงาน Jeweiiry ให้อาจารย์สุดารัตน์ แล้วทำStory broad เพื่อนำไปใช้ในการถ่ายทำจริงวันศุกร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น