วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

26 กุมภาพันธ์ 2553
....วันนี้ผมและแมวช่วยกันสรุปเนื้อหาและกิจกรรรมทั้งหมดเป็นรายงาน 1 เล่ม ให้อาจารย์พร้อมกับรูปถ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานแนบให้อาจารย์ ส่งเอกสารฝึกงานให้อาจารย์ประเมิน ช่วงบ่ายลาหลวงพ่อแดง ลาอาจารย์ภายในศูนย์แล้วเก็บข้าวของกับบ้าน
25 กุมภาพันธ์ 2553
....วันนี้ผมนำสีและแบบตัวอักษรมาพ่นทำป้ายชื่อต้นไม้ทั่วศูนย์ โดยนำแบบชื้ออักษรทากาวติดกับป้ายชื้อแล้วก็นำสีมาพ่นทับลงไปทุกๆต้นจนครบ
24 กุมภาพันธ์ 2553
....วันนี้อาจาจารย์สุนันทามอบหมายให้ผมและแมวช่วยกันแจกพัสดุให้กับจังหวัดต่างๆที่เข้ามารับสื่อ โดยนำซองจดหมายเปิดดูว่าจังหวัดที่มารับพัสดุได้สื่ออะไรบ้าง และได้รับจังหวัดละกี่ชุด เช่นจังหวัดสระบุรีรับซองสื่อ 2 ชุด และโปสเตอร์ 12 ม้วนเป็นต้นก็จัดส่งขึ้นรถ
23 กุมภาพันธ์ 2553
....วันนี้ผมและแมวส่งผลงานAmpawa Travelแล้วให้อาจารย์ติชมผลงาน โดยมีอาจารย์ฐิติ อาจารย์ประชาลักษณ์ อาจารย์สุนันทา แนะนำเกี่ยวกับการถ่ายทำ การวางแผน และการดำเนินเรื่องราวให้น่าสนใจ จากนั้นมาเตียมอุปกรณ์ทำป้ายชื่อต้นไม้

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

22 กุมภาพันธ์ 2553
....วันนี้ผมและแมวช่วยกัน burn ผลงานAmpawa Travelลง dvd แล้ว print หน้าปก cd แล้วส่งผลงานให้อาจารย์สุนันทา ช่วงบ่ายผมและแมวช่วยกันตัดรายชื่อต้นไม้จนเสร็จ
19 กุมภาพันธ์ 2553
....วันนี้ผมและแมวช่วยกันตัดต่องาน โดยนำทุกอย่างที่จัดเตียมไว้มาตัดต่อใน premier Pro แล้วทำtitleในAfter Effect จนเสร็จ
18 กุมภาพันธ์ 2553
....วันนี้ผมขอลาอาจารย์มาถ่ายภาพซ้อมรับปริญญาให้รุ่นพ่ที่จบการศึกษาได้รับความรู้จากพี่อรรถเกี่ยวกับการถ่ายภาพ M มากมาย
17 กุมภาพันธ์ 2553
....วันนี้ผมและแมวช่วยกันตัดต่องาน โดยนำทุกอย่างที่จัดเตียมไว้มาตัดต่อใน premier Pro แล้วทำtitleในAfter Effect
16 กุมภาพันธ์ 2553
....นำภาพที่Import ลงมาแต่งแสง เร่งสีด้วย Photoshop ให้สวยงาม จัดรูปแบบการนำเสนอ เช่นใส่กรอบ เรียงภาพ ทำปกcd
15 กุมภาพันธ์ 2553
....นำภาพนิ่งและvdo ลงคอมพิวเตอร์ จากนั้นหา sound หาภาพ graphic ประกอบผลงานตลาดน้ำอัมพวา
12 กุมภาพันธ์ 2553
....วันนี้เราเดินทางไปถ่ายภาพนอกสถานที่ตั้งแต่เช้าเพราะคนจะไม่มากทำให้ไม่มีเสียงรบกวนมาก โดยถ่านที่ตลาดน้ำอัมพวา ถ่ายตามสถานที่สำคัญ เช่น บ้านขนมไทย สัมภาษณ์ค่ายสถาปัตย์อาสา บ้านของเก่า ร้ากาแฟโบราณ โครงการชัยพัฒนา จัดนิทรรศการ บ้านครูเอื้อ สุนทรสนาน การจัดร้านต่างๆ นั่งเรือชมชุมชน
11 กุมภาพันธ์ 2553
....วันนี้ผมและแมวช่วยกันเขียน story broad จนเสร็จ แล้วให้อาจารย์สุนันทาตรวจปรับแก้เล็กน้อย ช่วงบ่ายก็ตัดชื้อต้นไม้โดยเจาะตัวหนังสือจนเลิกงาน
10 กุมภาพันธ์ 2553
....เก็บนืทรรศการในห้องอบรมคอมพิวเตอร์ หาสถารที่ฝึกงาน Jeweiiry ให้อาจารย์สุดารัตน์ แล้วทำStory broad เพื่อนำไปใช้ในการถ่ายทำจริงวันศุกร์
9 กุมภาพันธ์ 2553
....เขียนข้อมูลลำดับเรื่องต่อจากเมื่อวาน แล้วช่วยอาจารย์ประชาลักษณ์เช็คชื่อต้นไม้ทาง Internet แล้วพิมพ์ขนาด 200 เพื่อนำมาตัดเพื่อพ่นสีป้ายชื่อต้นไม้
8 กุมภาพันธ์ 2553
....วันนี้ผมและแมวดำงานที่ถ่ายทำนอกสถานที่แล้วนำกลับมาเขียนstory broad โดยเริ่มจากคิดชื่อเรื่อง เนื้อหา ภาพ เสียง และเนื้อเรื่องคร้าวๆ ก่อนนำมาลำดับเหตุการณ์ แล้วดูงานของคนอื่นที่ทำรายการทาง Internet Download มาเพื่อศึกษามุมกล้อง เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการเดินเรื่องและลูกเล่นต่างๆ
5 กุมภาพันธ์ 2553
....ไปถ่ายภาพนอกสถานที่โดยถ่านที่ตลาดน้ำอัมพวา ถ่ายตามสถานที่สำคัญ เช่น บ้านขนมไทย โครงการชัยพัฒนา จัดนิทรรศการ บ้านครูเอื้อ สุนทรสนาน การจัดร้านต่างๆ นั่งเรือชมชุมชน
4 กุมภาพันธ์ 2553
....วันนี้ผมับนักศึกษา กศน. อบรมค่ายรักการอ่านผมได้รับมอบหมายให้ช่วยถ่ายภาพในงานและให้ความรู้เรื่องกล้องกลับนักศึกษาที่เข้าอบรม
3 กุมภาพันธ์ 2553
....นำป้ายไม้อัดขนาด10cm*25cmตอกติดต้นไม้เพื่อเขียนชื่อต้นไม้ โดยนำอุปกรณ์จากฝ่ายอุตสาห์กรรม และช่วยทาสีหลังคาป้อมยาม
2 กุมภาพันธ์ 2553
....พ้นสีตัวเลข 1-7 บนเส้นที่วัดไว้ printรูปการ์ตูนภาพขาวดำให้อาจารย์ประชาลักษณ์เป็นฐานความรู้ในโครงการค่ายรักการอานของห้องสมุด หารูป wallpaper หารูปการอ่าน หารูปการประชุมสัมมนา และการจัดรายการวืทยุ
1 กุมภาพันธ์ 2553
....พ้นสีทับเส้นเก่า รอบ2 เพื่อให้สีชัดและติทนนาน ตัดกระดาษเป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 10cm* 30cm เพื่อทำเป็นเส้นตัดเหมือนเส้นไม้บรรทัดวัดระยะ1 เมตร