วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

26 กุมภาพันธ์ 2553
....วันนี้ผมและแมวช่วยกันสรุปเนื้อหาและกิจกรรรมทั้งหมดเป็นรายงาน 1 เล่ม ให้อาจารย์พร้อมกับรูปถ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานแนบให้อาจารย์ ส่งเอกสารฝึกงานให้อาจารย์ประเมิน ช่วงบ่ายลาหลวงพ่อแดง ลาอาจารย์ภายในศูนย์แล้วเก็บข้าวของกับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น